Verslo žvalgyba

Verslo žvalgyba – tai kompleksas procesų, padedančių gauti svarbią informaciją verslui, analizuoti gautus duomenis, kurie sudaro galimybę verslo įmonių akcininkams ir vadovams priimti pagrįstus verslo sprendimus.

Verslo žvalgyba apima įvairias teisėtas priemones, technologijas, programas ir metodikas, leidžiančias rinkti duomenis iš atvirų vidaus ir išorės šaltinių, analizuoti juos ir pateikti ataskaitas verslo sprendimų priėmėjams siekiant padidinti verslo konkurencingumą.

Verslo žvalgybos analitinio darbo rezultatai – tai strateginio planavimo, susijusio su investicijomis, naujomis technologijomis ir kitomis veiklomis, pagrindas.

Verslo žvalgybos šaltiniai – visos atviros duomenų bazės ir bet kokie kiti atviri ir teisėti informacijos šaltiniai.

Verslo žvalgybos veiklos objektai:

 • teisinė, ekonominė, technologinė, socialinė ir politinė verslo aplinka;
 • konkurentų strateginiai planai, technologijos, produktai, verslo procesai, finansavimo šaltiniai ir kt.;
 • klientų ir verslo partnerių patikimumas, akcininkų ir įmonių valdymo struktūra;
 • klientų ir verslo partnerių finansinis patikimumas;
 • klientų ir verslo partnerių pateiktų dokumentų ar kitos pateiktos informacijos autentiškumas ir patikimumas;
 • priemonės prieš pramoninį šnipinėjimą;
 • galimos vidaus ir išorės grėsmės verslui ir kt.

Kompleksinės ir nuolat naudojamos verslo žvalgybos priemonės Jums leis:

 • prognozuoti pakitimus rinkoje ir verslo aplinkoje;
 • prognozuoti verslo konkurentų ir tiekėjų veiksmus;
 • identifikuoti naujus arba potencialius konkurentus;
 • sumažinti pramoninio šnipinėjimo riziką;
 • mokytis iš kitų kompanijų pasiekimų ar klaidų;
 • sekti informaciją apie patentus ir licencijas;
 • įvertinti naujo verslo įsigijimo tikslingumą;
 • įvertinti ekonominių, technologinių, politinių, socialinių, demografinių ir kitų veiksnių pakitimų įtaką Jūsų verslui ir pan.

Verslo žvalgyba ir pramoninis šnipinėjimas skiriasi tuo, kad verslo žvalgybos informacijos šaltiniai visada yra teisėti, atviri ir visuotinai prieinami, o veiklos metodai etiški, teisėti, atviri ir užtikrinantys renkamos informacijos konfidencialumą.