Verslo saugumas

Verslo saugumo užtikrinimo problema – tai bet kokio verslo subjekto (kompanijos) užduotis, nepriklausomai nuo to, kokią veikla jis vykdo, kur jis yra ir kiek žmonių jame dirba.

Aktualumas. Ypatingai dažnai su verslo saugumo problemomis susiduria tie verslininkai, kurie plečia savo verslą kitose šalyse, naujose rinkose steigia dukterines įmones, filialus, atstovybes.  Todėl akivaizdu, jog susiduria su nutolusių-susijusių įmonių ar įmonės padalinių valdymo problemomis, jų veiklos skaidrumu, efektyvumu ir  pelningumu.

Praktika rodo, kad dažniausiai šios problemos atsiranda dėl šių priežasčių:

 • neatlikta arba netinkamai atlikta naujos rinkos aplinkos analizė (nepakankamas rinkos teisės aktų ir jų taikymo praktikos žinojimas, vietinių papročių ir verslo tradicijų nežinojimas, konkurencinės aplinkos nežinojimas ir pan.);
 • netinkamai parinkti, neatsakingi, nelojalūs ar nesąžiningi nutolusių įmonių vadovai bei kitas vadovaujantis personalas, nepakankama jų veiklos kontrolė;
 • konfidencialios informacijos apsaugos sistemos nebuvimas arba jos neefektyvumas.

Patirtis rodo, kad bet kokia kompanija pradeda galvoti apie savo verslo saugumą dažniausiai tik tada, kai dėl įvairių grėsmių patiria didelius finansinius nuostolius.

Efektyvi verslo saugumo užtikrinimo sistema – tai kompleksinė sistema, kuri apima teisines, ekonomines, organizacines, technines, socialines, psichologines, naujaisiais mokslo ir technologijų pasiekimais pagrįstas priemones.

Verslo saugumo užtikrinimo veiklos objektai yra:

 • verslo procesai;
 • vadovybė ir personalas;
 • aktyvai (medžiagos, pagaminta produkcija, debitoriniai įsiskolinimai, pinigai ir t. t.)
 • pinigai ir materialinės vertybės;
 • technologijos;
 • informaciniai resursai;
 • bendrovės reputacija;
 • kiti objektai.

Grėsmės sąvoka. Neretai verslininkai labai siaurai supranta, kas yra verslo grėsmės, jas suvokia tik kaip fizinius pavojus jų įmonės turtui ar asmeniui.

Grėsmė verslui – tai potencialus ar realiai įmanomas įvykis, veiksmas ar procesas, kuris gali pažeisti verslo subjekto veiklos stabilumą, augimą ar visiškai sustabdyti jo veiklą.

Grėsmės verslo saugumui grupuojamos į penkias  pagrindines grupes:

 • grėsmės susijusios su konkurencine kova;
 • grėsmės susijusios su žmogiškuoju faktoriumi;
 • grėsmės susijusios su valstybiniu reguliavimu ir valstybinių įstaigų veikla (korupcija, įstatymų netobulumas ir nepastovumas ir pan.);
 • grėsmės susijusios su organizuotu nusikalstamumu;
 • grėsmės susijusios su technogeniniais ir gamtiniais reiškiniais.

Priemonės verslo saugumui užtikrinti. Sukurti ir įdiegti efektyvias verslo saugumo priemones praktiškai yra neįmanoma be profesionalų pagalbos, nes dažniausiai savarankiškai to padaryti neleidžia kompanijos darbuotojų kompetencija, žinių lygis ir praktikos stoka.

Mūsų specialistų veikla ir taikomos kompleksinės priemonės kovoje su grėsmėmis verslui apima tris pagrindinius etapus:

 • grėsmių išvengimas (profilaktinės priemonės, kada grėsmė dar neveikia, bet potencialiai egzistuoja);
 • grėsmių išaiškinimas (priemonės, leidžiančios identifikuoti grėsmę, kai tik ji atsiranda);
 • pasekmių pašalinimas (priemonės, kurios taikomos, kai grėsmės nebėra).

Mūsų teikiamos kompleksinės paslaugos užtikrina efektyvios personalo atrankos ir valdymo sistemos sukūrimą, įdiegimą ir priežiūrą; nešališką personalo veiklos kontrolę, siekiant užtikrinti įmonės administracijos veiklos skaidrumą; darbuotojų pateikiamos informacijos patikimumo patikrą; darbuotojų interesų konfliktų identifikavimą; teisinių-techninių priemonių, apsaugančių komercinę paslaptį parengimą, įdiegimą ir priežiūrą; tyrimų, susijusių su komercinės paslapties praradimu ar perleidimu atlikimą; efektyvias priemones kovojant su „juodaisiais viešaisiais ryšiais“; verslo gero įvaizdžio kūrimą; konfliktų su konkurentais ar kitais priešiškais Jūsų verslui subjektais sprendimą; turto ar asmens apsaugą; efektyvios sistemos prieš pramoninį šnipinėjimą įdiegimą; verslo žvalgybą; atstovavimą teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose ir kt.

Mūsų siūlomi kompleksiniai verslo saugumo sprendimai, skirti investuotojams, įmonių akcininkams ar įmonių vadovams, suinteresuotiems efektyviu ir pelningu verslu, pašalina akivaizdžias ir sunkiai pastebimas, verslo plėtros ir efektyvaus valdymo kliūtis ir sukuria didelę pridėtinę vertę.