Teisinių paslaugų autsorsingas

Pastaruoju metu vis daugiau verslo savininkų ir įmonių vadovų siekia optimizuoti savo įmonių verslo procesus, rasti optimaliausius ir ekonomiškiausius verslo organizavimo būdus.

Viena iš tokių šiuolaikiškų ir efektyvių verslo procesų optimizavimo priemonių yra teisinių paslaugų autsorsingas.

Teisės paslaugų autsorsingas labai efektyviai išsprendžia išlaidų, susijusių su teisinėmis paslaugomis, klausimą. Taikant teisinių paslaugų autsorsingo metodą, įmonei nereikia kurti teisės skyriaus, priimti į darbą teisininkų, spręsti, kaip efektyviai paskirstyti tarp tokių darbuotojų darbo krūvius, kaip pasiekti, kad išlaidos tokiems darbuotojams atsipirktų, kaip juos atleisti mažėjant darbo apimtims, arba kaip padidinti tokių darbuotojų skaičių, kai darbo apimtys netikėtai padidėja, kaip ir kam paskirti darbus teisininko atostogų metu ir pan.

Teisinių paslaugų autsorsingo atveju, mes suteikiame įmonei visas reikalingas teisines paslaugas tada, kada jų reikia ir ta apimtimi, kokia yra reikalinga. Esant reikalui, mes užtikriname, kad mūsų teisininkų paslaugos būtų teikiamos nepertraukiamai ir tiesiogiai Kliento teritorijoje (įmonės ar jos struktūrinių padalinių patalpose). Tokiu būdu Klientas niekada nepaliekamas be kvalifikuotos teisinės pagalbos.

Teisinių paslaugų autsorsingo nauda yra tame, kad Jūs gaunate aukštos kvalifikacijos, patyrusių įvairių teisės sričių specialistų pagalbą. Samdomo darbuotojo-teisininko atveju, dažniausiai tokių paslaugų gauti neįmanoma, nes tokio darbuotojo patirtis ir žinios dažniausiai būna apribotos viena teisės sritimi.

Sudarydami su mūsų bendrove teisinių paslaugų autsorsingo sutartį, Jūs įgyjate galimybę naudotis visų mūsų komandos teisininkų potencialu.