Teisinės paslaugos juridiniams asmenims

Juridiniams asmenims (jų steigėjams, akcininkams, kooperatinių bendrovių ir unijų pajininkams ir kitiems juridinių asmenų dalyviams) teikiame aukščiausios kvalifikacijos teisininkų ir advokatų paslaugas:

 • Siekiant apsaugoti turtinius ir neturinius interesus, juridinių asmenų tarpusavio ginčų ar ginčų su trečiaisiais asmenimis sprendimas;
 • Akcininkų konsultavimas ir atstovavimas akcininkų susirinkimuose.
 • Akcijų, įmonių, verslo perleidimo sutarčių rengimas ir kt.;
 • Visų formų juridinių asmenų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas;
 • Įmonės dokumentų apyvartos organizavimas, įdiegimas ir palaikymas;
 • Vidinių procedūrų, taisyklių, nuostatų ir kitų lokalinių teisės aktų parengimas ir įgyvendinimo kontrolė;
 • Paslaugos derybose, rengiant ir sudarant sandorius;
 • Visų rūšių dokumentų (sutarčių, susitarimų, procedūrų, normų, taisyklių, pareiškimų ir kt.) rengimas, teisinis dokumentų vertinimas, siekiant maksimaliai apsaugoti Kliento interesus;
 • Sutarčių vykdymo priežiūra ir kitos su tuo susijusios teisinės paslaugos.
 • Paslaugos darbo teisiniuose santykiuose (darbo sutarčių rengimas, probleminių darbo teisinių santykių sureguliavimas, susitarimų parengimas, atstovavimas derybose ir kt.);
 • Paslaugos susijusios su ikiteisminiu komercinių ginčų sureguliavimu (derybos, taikos sutarčių sudarymas ir pan.);
 • Paslaugos sprendžiant ginčus, susijusius su neteisėtu prekės ženklų naudojimu, autorinėmis teisėmis, nesąžininga konkurencija ir pan.;
 • Atstovavimas bendrosios kompetencijos teismuose ir arbitraže;
 • Atstovavimas visuose ikiteisminio tyrimo įstaigose, bet kokiose valstybės/savivaldos institucijose, įstaigose ir/ar organizacijose ir pan.;
 • Paslaugos, susijusios su nekilnojamojo turto vystymu ir reguliavimu (atstovavimas teritorijų planavimo procedūrose, žemės įsigijimo, rangos teisiniuose santykiuose ir kt.);
 • Skolų išieškojimo paslaugos;
 • Kitos teisinės paslaugos pagal Kliento poreikius.

Teigdami paslaugas taikome naujausias įvairių teisės sričių žinias ir pateikiame tik efektyvius, praktiškus sprendimus Jūsų veiklai organizuoti.

Aukščiau nurodytas paslaugų sąrašas neapima visų mūsų teikiamų paslaugų, o tik atspindi pagrindines mūsų veiklos kryptis.

Norėdami sužinoti, ar mes galime suteikti konkrečiai Jums reikalingas paslaugas, susiekite su mumis.