Teisinės paslaugos fiziniams asmenims

Fiziniams asmenims mūsų specialistai teikia šias teisines konsultacijas ir paslaugas:

 • Konsultacijos ir paslaugos derantis ir sudarant sandorius (pirkimo-pardavimo sandoriai, dovanojimo sandoriai, nuomos sandoriai ir kt.);
 • Konsultacijos ir paslaugos rengiant teisinius dokumentus (sutartis, pareiškimus, skundus, ieškinius, atsiliepimus, pretenzijas, laiškus ir kt.);
 • Konsultacijos ir paslaugos sprendžiant ikiteisminius ginčus (derybos, taikos susitarimų ir sutarčių sudarymas ir pan.);
 • Asmenų atstovavimas bendrosios kompetencijos teismuose, administraciniame teisme, darbo ginčų komisijose, bet kokiose valstybės/savivaldos institucijose, įstaigose ir/ar organizacijose ir pan.;
 • Konsultacijos ir paslaugos sprendžiant ginčus dėl turto padalijimo, nekilnojamo turto valdymo, žemės sklypų ribų, servitutų, paveldėjimo, nuomos ir pan.;
 • Konsultacijos ir paslaugos sprendžiant šeimyninius ginčus dėl ištuokos, turto padalijimo, alimentų priteisimo/išieškojimo, tėvystės ar motinystės teisių apribojimo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo, tėvystės nustatymo ar ginčijimo, smurto artimoje aplinkoje ir pan.;
 • Konsultacijos ir paslaugos sprendžiant ginčus, susijusius su darbo teisiniais santykiais (atstovavimas derybose su darbdaviu, darbo sutarčių rengimas ar teisinis įvertinimas, atstovavimas darbo ginčų komisijose ir kt.);
 • Konsultacijos ir paslaugos sprendžiant ginčus, susijusius su teismo sprendimo vykdymo procesu (antstolių veiksmų apskundimas, skolų grąžinimo grafikų rengimas, derinimas ir kt.);
 • Konsultacijos ir paslaugos sprendžiant ginčus su draudimo kompanijomis;
 • Konsultacijos ir paslaugos, susijusios su juridinių faktų nustatymu;
 • Konsultacijos ir paslaugos, susijusios su skolų išieškojimu;
 • Konsultacijos ir paslaugos, susijusios su fizinio asmens bankrotu;
 • Kitos teisinės paslaugos pagal Kliento poreikius.